ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GAME IS NEVER OVER

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «CAPRICE Game is Never Over»

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής E.I. Παπαδόπουλος Α.Ε» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο - Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Γαλάτσι-Αττικής, οδός Μαυρογένους αρ.6, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «Caprice Game is Never Over» στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «Caprice» της Εταιρείας.
Ο Διαγωνισμός αφορά στις συσκευασίες των προϊόντων «Caprice (115γρ., 2x115γρ.,250γρ., 400γρ.), Caprice Dark, Caprice Vanilla & Caprice Cappuccino», που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας, με αυτοκόλλητη ετικέτα (στο εξής «sticker»): «κάθε εβδομάδα Playstation 4 και PS PLUS», καλούμενες στο εξής «τα Προϊόντα».

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι εβδομαδιαίες κληρώσεις του διαγωνισμού Caprice Game is Never Over θα διαρκέσουν από την 16/09/2019 (και ώρα Ελλάδος 00:01) μέχρι και την 12/01/2020 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

Η υποβολή συμμετοχών για την κλήρωση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις ομάδες του Caprice Gaming Team θα διαρκέσει από την 16/09/2019 (και ώρα Ελλάδος 00:01 π.μ) μέχρι και την 10/11/2019 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εβδομαδιαίες κληρώσεις του διαγωνισμού Caprice Game Is Never Over & στην μεγάλη κλήρωση για το Caprice Gaming Team έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος ή/και Κύπρου, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και 4WiseMonkeys καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

4. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.capricefeeltheroll.gr.
Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.


Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Caprice Game is Never Over» έχει ως εξής:

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα βρίσκει στη συσκευασία των Προϊόντων, που έχει την ένδειξη: «κάθε εβδομάδα PlayStation 4 & PS Plus», έναν 7ψήφιο κωδικό, που θα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια (την οποία θα πρέπει να ξύσει) μέσα στο ανοιγόμενο αυτοκόλλητο που είναι τοποθετημένο στις συσκευασίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μπει στον ιστότοπο www.capricefeeltheroll.gr, να επιλέξει την επιλογή «Πάρε Μέρος» και στη συνέχεια να επιλέξει «Βάλε Κωδικό»

Α) Εάν είναι νέος χρήστης , θα πρέπει να επιλέξει την επιλογή «Εγγραφή» και στη συνέχεια θα του ζητηθεί να δημιουργήσει ένα προφίλ (account profile) συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει:

1) όνομα

2) επίθετο

3) κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά)

4) διεύθυνση email

5) να επιβεβαιώσει το email

6) να δημιουργήσει password

7) να επιβεβαιώσει το password

8) να επιλέξει χώρα διαμονής, να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου «I’am not a robot» καθώς και να επιλέξει το Πλαίσιο Ελέγχου που συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο:
Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου, ο συμμετέχων συναινεί πως τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία και τους συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό της, σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

Ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η Εταιρεία του έχει αποστείλει ένα ενημερωτικό email στο οποίο περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που χορήγησε. Η επιβεβαίωση του email του, είναι βασική προϋπόθεση για την δημιουργία του λογαριασμού του (account) με σκοπό τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
Επιλέγοντας τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο email που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συμμετέχοντα, πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού, και ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη με το πεδίο καταχώρησης του 7ψήφιου κωδικού με τον οποίο θα συμμετάσχει στον λογαριασμό.
Με τη δημιουργία του λογαριασμού (account), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα κάθε φορά που εισέρχεται σ' αυτόν να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή να καταχωρήσει μια νέα συμμετοχή, να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που ο ίδιος έχει δηλώσει ώστε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, να τροποποιεί τα δεδομένα του κατά βούληση, να ενημερώνεται για το ιστορικό καταχώρησης συμμετοχών του και να ζητάει την μεταφορά των δεδομένων του σε τρίτα μέρη.Β) Εάν είναι παλαιός χρήστης μπορεί να εισέλθει στον λογαριασμό που έχει ήδη δημιουργήσει, επιλέγοντας «Σύνδεση» και στη συνέχεια συμπληρώνοντας τα πεδία με τα παρακάτω στοιχεία που είχε δηλώσει όταν δημιούργησε τον λογαριασμό του

1) το email και

2)τον κωδικό του (password).

Στην συνέχεια, ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει τον άνω 7ψήφιο κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο και να επιλέξει την επιλογή «υποβολή». Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων και του 7ψήφιου κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του, ότι η καταχώρηση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει δηλώνοντας συμμετοχή στην κλήρωση για την ομάδα του Caprice Gaming Team επιλέγοντας την επιλογή «Θέλω να διαλέξω ομάδα» και στην συνέχεια επιλέγοντας την ομάδα της προτίμησης του κλικάροντας την αντίστοιχη επιλογή. Ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του, ότι η υποβολή της συμμετοχής του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί την συμμετοχή του στο Facebook προκειμένου να κερδίσει αυτόματα μία επιπλέον συμμετοχή για την εβδομαδιαία κλήρωση του PlayStation 4.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων αποφασίσει να μην προχωρήσει στην παράλληλη κλήρωση για την συμμετοχή στο Caprice Gaming Team, επιλέγοντας «όχι, ευχαριστώ» θα του δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί την συμμετοχή του στο Facebook προκειμένου να κερδίσει αυτόματα μία επιπλέον συμμετοχή ή να συνεχίσει καταχωρώντας νέο κωδικό επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή.

Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Κάθε 7ψήφιος κωδικός ισοδυναμεί με μία συμμετοχή για κάθε εβδομαδιαία κλήρωση και σε περίπτωση που το επιθυμεί ο συμμετέχων (ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία), με μία υποψηφιότητα για την κλήρωση του Caprice Gaming Team .
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, μπορεί και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρεία (τηλ. επικοιν. 2103482000), οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. δίνοντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail και θα του δίδεται τηλεφωνικά ένας 7ψήφιος κωδικός για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.
Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο B ανωτέρω ή μετά την τυχόν κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, τα «sticker» που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα & Κύπρο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκήρυξης του Διαγωνισμού και τυχόν κωδικοί συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που χορηγήθηκαν τηλεφωνικά, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον την Εταιρεία και τη Διοργανώτρια και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.


5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Για την ανάδειξη των νικητών των εβδομαδιαίων κληρώσεων του Διαγωνισμού Caprice Game Is Never Over, θα γίνουν κατά τη συνολική διάρκειά του, όπως παραπάνω αναφέρεται, 17 τυχαίες εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 170 νικητές και 170 επιλαχόντες.

Ειδικότερα, κάθε Δευτέρα, στις 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Διοργανώτριας, στο Χαλάνδρι, (οδός Αγ. Γεωργίου αρ.19), τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση με όλες τις έγκυρες σύμφωνα με όσα αναφέρονται σχετικά παραπάνω (και μη διαγραφείσες, όπως παρακάτω προβλέπεται) συμμετοχές της προηγούμενης εβδομάδας. Σε περίπτωση που η Δευτέρα αντιστοιχεί σε αργία, η κλήρωση θα μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Συγκεκριμένα οι εβδομαδιαίες κληρώσεις του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:

Εβδομάδα Χρονική περίοδος Ημερομηνία Κλήρωσης
16/09/2019 - 22/09/2019 23/09/2019
23/09/2019 – 29/09/2019 30/09/2019
30/09/2019 – 06/10/2019 07/10/2019
07/10/2019 – 13/10/2019 14/10/2019
14/10/2019 – 20/10/2019 21/10/2019
21/10/2019 – 27/10/2019 29/10/2019
28/10/2019 – 03/11/2019 04/11/2019
04/11/2019 – 10/11/2019 11/11/2019
11/11/2019 – 17/11/2019 18/11/2019
10η 18/11/2019 – 24/11/2019 25/11/2019
11η 25/11/2019 – 01/12/2019 02/12/2019
12η 02/12/2019 – 08/12/2019 09/12/2019
13η 09/12/2019 – 15/12/2019 16/12/2019
14η 16/12/2019 – 22/12/2019 23/12/2019
15η 23/12/2019 – 29/12/2019 30/12/2019
16η 30/12/2019 – 05/01/2020 07/01/2020
17η 06/01/2020 – 12/01/2020 13/01/2020

 

Οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.capricefeeltheroll.gr/gameisneverover/winners.
Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα www.capricefeeltheroll.gr/gameisneverover, η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί είτε με e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους. Ειδικότερα, θα ζητείται η διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά το δώρο τους καθώς και η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Παραλαβής και Αποδοχής του δώρου τους. Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του e-mail ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

Για την ανάδειξη των νικητών που θα συμμετέχουν στις δύο ομάδες του Caprice Gaming Team και θα διεκδικήσουν το μεγάλο δώρο, θα πραγματοποιηθούν 2 τυχαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις, μία για την κάθε ομάδα ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν, στα γραφεία της διοργανώτριας, στο Χαλάνδρι (Αγ. Γεωργίου αρ. 19), στις 11/11/2019 στις 15:00 και θα επιλεχθούν 6 νικητές και 12 αναπληρωματικοί για την ομάδα του PanosDent και 6 νικητές και 12 αναπληρωματικοί για την ομάδα της Cat Von K. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα στις 19:00 στη σελίδα capricefeeltheroll.gr/gameisneverover/winners μαζί με την ομάδα στην οποία κληρώθηκαν. Η κλήρωση για την κάθε ομάδα θα γίνεται ανάμεσα στις συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί για τον κάθε coach. Συνεπώς, εάν κάποιος νικητής έχει τύχει να δηλώσει συμμετοχή και για τις δύο ομάδες και κληρωθεί η μία εκ των δύο επιλογών του, και θα εντάσσεται στην ομάδα που είχε επιλέξει στην συμμετοχή που κληρώθηκε. Εντός μίας (1) εργάσιμης από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα www.capricefeeltheroll.gr/gameisneverover/winners, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει είτε με e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν για την οριστικοποίηση της συμμετοχής τους στις ομάδες του Caprice Gaming Team. Ειδικότερα, θα ζητείται η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Αποδοχής των προϋποθέσεων Συμμέτοχης του στο Caprice Gaming Team η οποία προϋποθέτει: 1) τη φυσική παρουσία του νικητή στις ημερομηνίες που θα του υποδειχθούν για τις ανάγκες του video της εκπαίδευσης 2) τη συμμετοχή του μέσω φυσικής παρουσίας στον μεγάλο τελικό του CAPRICE FIFA 20 Tournament στο AthensCon την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, 3) το να είναι ενήλικος και 4) την συναίνεση του για να προβληθεί στα επικοινωνιακά υλικά της καμπάνιας. Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την αποστολή του e-mail ή/και της τηλεφωνικής επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

Η ανάδειξη του μεγάλου νικητή που θα κερδίσει το ταξίδι για 2 άτομα στην Βοστώνη θα γίνει στον μεγάλο τελικό του FIFA 20 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στο ΑhensCon στο γήπεδο Tae Known Do. Συγκεκριμένα, η ροή του τελικού θα είναι η ακόλουθη:
Πρώτη (1η) φάση- έξι (6) 2άδες
Τα μέλη των 2 ομάδων χωρίζονται σε 6 ζευγάρια έπειτα από κλήρωση. Η κάθε 2άδα αποτελείται από 1 άτομο της κάθε ομάδας.

Δεύτερη (2η) φάση- τρείς (3) 2άδες
Στην 2η φάση προκρίνονται οι νικητές των 6 2άδων της 1ης φάσης και παίζουν μεταξύ τους και πάλι σε 2άδες. Όπως και στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου η κλήρωση γίνεται στην αρχή και μετά τα αποτελέσματα αγώνων γίνεται το ταίριασμα των ομάδων.

Τελικός – 3 άτομα
Στον τελικό προκρίνονται οι νικητές των τριών (3) 2άδων του προηγούμενου γύρου. Νικητής του Caprice FIFA Tournament θα αναδειχθεί ο παίκτης που θα έχει τις περισσότερες νίκες στην φάση του τελικού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (ίδιος αριθμός νικών), νικητής είναι ο παίκτης που έχει βάλει τα περισσότερα goals.

6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού Caprice Game is Never Over που θα δίνονται μέσω των εβδομαδιαίων κληρώσεων είναι τα παρακάτω:
• 17 Sony PlayStation (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο πρώτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 17 12μηνες συνδρομές Sony PlayStation Plus (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο πρώτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 34 FIFA 20 (2 νικητές από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο δεύτερος και ο τρίτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 51 3μηνες συνδρομές Sony PlayStation Plus (3 νικητές από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο τέταρτος, ο πέμπτος και έκτος που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 68 κιβώτια Caprice των 250γρ. (4 νικητές από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο έβδομος, ο όγδοος, ο ένατος και ο δέκατος που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)

Ο νικητής του δώρου Sony PlayStation 4 μαζί με την12μηνη συνδρομή Sony PlayStation Plus από την εκάστοτε εβδομαδιαία κλήρωση έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών για τα υπόλοιπα δώρα, πλην του δώρου Sony PlayStation 4 μαζί με την 12μηνη συνδρομή Sony PlayStation Plus, στις επόμενες εβδομαδιαίες κληρώσεις.

Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

Oι 12 τυχεροί που θα κληρωθούν για να συμμετάσχουν στις δύο ομάδες του Caprice Gaming Team θα έχουν την ευκαιρία:

- Να γνωρίσουν από κοντά τον 2J, PanosDent & Cat Von K
- Nα συμμετάσχουν στο coaching session για το νέο FIFA 20 βάσει του οποίου θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό και να εμφανιστούν στο αντίστοιχο video vlog που θα ανέβει στα κανάλια των creators στο YouTube
- Να συμμετάσχουν στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου στο AthensCon προκειμένου να διεκδικήσουν το μεγάλο δώρο
- Να αποκτήσουν το νέο FIFA 20 μαζί με ένα τηλεχειριστήριο PS4 DualShock μαζί με την εμφάνιση (branded tshirt) τους για τον μεγάλο τελικό, καθώς και κιβώτια Caprice 250γρ.
- Να πάρουν από δύο (2) προσκλήσεις για τον τελικό στο AthensCon

Oι νικητές της κλήρωσης του Caprice Gaming Team, για να κατοχυρώσουν το δώρο τους θα πρέπει πρώτα να υπογράψουν τη δήλωση αποδοχής δώρου και να δεσμευτούν ότι θα παραβρεθούν στα γυρίσματα του coaching video & του μεγάλου τελικού, ενώ παράλληλα παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης του ονόματος τους στην εταιρεία Παπαδοπούλου για την επικοινωνία του μεγάλου τελικού.


Το μεγάλο δώρο του τελικού Caprice Gaming Team FIFA 20 Tournament είναι το παρακάτω:
- Δύο (2) εισιτήρια για την είσοδο στο gaming event Pax East, για τον νικητή και ακόμα ένα (1) άτομο της επιλογής του για τις τέσσερις ημέρες του gaming event PAX EAST, που θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου με 1η Μαρτίου στην Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Tα εισιτήρια δεν συμπεριλαμβάνουν το δικαίωμα συμμέτοχής σε τελικούς.
- Αεροπορικά εισιτήρια (Αθήνα – Η.Π.Α. – Αθήνα) για το νικητή και το ένα (1) επιπλέον άτομο της επιλογής του
- Διαμονή πέντε (5) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο σε δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Βοστώνη

Ο νικητής του δώρου, θα πρέπει να πραγματοποιήσει το ως άνω περιγραφόμενο ταξίδι στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα του υποδείξει η Εταιρεία και θα πρέπει να έχει επικοινωνήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία του ατόμου με το οποίο θα επιλέξει να πάρει μαζί του μέχρι τις 03/12/2019 καθώς τα εισιτήρια για τα αεροπορικά και για το event είναι ονομαστικά και δεν αλλάζουν στην συνέχεια.
Οι νικητές και οι συνοδοί θα πρέπει να διευθετήσουν οι ίδιοι τον τρόπο μεταφοράς τους από και προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, από όπου θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του ταξιδιού.
Σε περίπτωση που ο νικητής είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου και δεν υπάρχει απευθείας πτήση από την Κύπρο τότε τα έξοδα μεταφοράς προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας καλύπτονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο του δώρου.

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία πέραν των παραπάνω αναφερθέντων υπηρεσιών και παροχών δεν παρέχουν στο Νικητή και στον/ στη συνοδό του, κανένα χρηματικό ποσό για τα προσωπικά τους έξοδα. Αυτά θα πρέπει να καλυφθούν από τους ιδίους.

Επισημαίνεται ρητά ότι ο νικητής και ο συνοδός του είναι απαραίτητο να είναι ενήλικοι.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη διεκδίκηση του Δώρου είναι ο νικητής και ο/η συνοδός του να διαθέτουν διαβατήριο σε ισχύ την περίοδο που θα διεξαχθεί το ταξίδι.

Οι αναλυτικότεροι όροι του ταξιδιού περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στους παρόντες Αναλυτικούς όρους Παράρτημα Α’.
Στο Δώρο ένα ταξίδι για 2 άτομα δεν περιλαμβάνονται έξοδα τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω ρητά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) τα πάσης φύσεως προσωπικά έξοδα του νικητή και του/της συνοδού του, β) τα έξοδα για τις μετακινήσεις εντός του τόπου διαμονής, και γ) οποιασδήποτε μορφής ασφαλιστική κάλυψη.
Ο/η νικητής-τρια του ταξιδιού για 2 άτομα και ο/η συνοδός του/της θα ταξιδέψουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για την ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας του ταξιδιού, για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και για κάθε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή απώλεια χρημάτων και αντικειμένων και οποιαδήποτε εν γένει ζημία που τυχόν υποστεί ο νικητής και ο/η συνοδός του από την πραγματοποίηση του ταξιδιού.
Η ευθύνη του Διοργανωτή και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο Νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά καιρικές συνθήκες, απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, γενική απεργία κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του προσφερόμενου ταξιδιού. Επίσης, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης του ταξιδιού. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Εταιρειών παύει να υφίσταται. Οι Εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.


7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, μόνον κατόπιν της ρητής γραπτής συναίνεσής τους, (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο) – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές, με SMS κ.λπ., μόνον κατόπιν της ρητής γραπτής συναίνεσής του, (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στα σχετικά πεδία). Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες.
Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.
Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλα τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού, επιλέγοντας την επιλογή «διαγραφή account». Επιλέγοντας την συγκεκριμένη επιλογή, διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένης και της/των συμμετοχής/ων του στο Διαγωνισμό. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Διεύθυνση), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

 

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας, των ‘Ορων χρήσης της ιστοσελίδας www.capricefeeltheroll.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.
Ο κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που μας χορηγεί, μέσω της δημιουργίας λογαριασμού (account), τα οποία (δεδομένα) δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε ή ακόμα και να διαγράψει στο σύνολο τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι κατά τη διαγραφή του λογαριασμού του διαγράφονται αυτόματα και όλες οι συμμετοχές του στον διαγωνισμό και εξαιρείται από το δικαίωμα κλήρωσης για τη διεκδίκηση των δώρων.

 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.capricefeeltheroll.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το www.capricefeeltheroll.gr.
Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
Το αρχείο των προκαθορισμένων ημερομηνιών κληρώσεων του Διαγωνισμού έχει κατατεθεί και στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Ελένη Κωνσταντινίδου (Λυκαβηττού 12, τηλ. 210 3639528)

Ταύρος, 13/9/2019
Για την προκηρύττουσα εταιρία

Ιωάννα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. Διευκρινίζεται:

Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, συνοδευόμενοι από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι, απαλλασσομένων της Διοργανώτριας και της Εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη.
Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από τον Διοργανωτή σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή του νικητή προϋποθέτει την εκ μέρους του ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, ταξιδιωτικές ή ακτοπλοϊκές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα), η δε Διοργανώτρια Εταιρεία και η Εταιρεία ουδόλως ευθύνονται σχετικά. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.
Η μέριμνα και η δαπάνη για την τυχόν έκδοση ταξιδιωτικών και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι βαρύνει αποκλειστικά τον νικητή.
Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του νικητή. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η Διοργανώτρια, η Εταιρεία, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι ακτοπλοϊκές εταιρίες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.
Ο νικητής φέρει πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά του και αυτή του συνοδού του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και για τις συνέπειές της.
Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.
Η συμμετοχή στο ταξίδι του νικητή δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. οι οποίες θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή και τον συνοδό του.
Ο νικητής φέρει ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.
Ο νικητής και το πρόσωπο που θα τον συνοδεύσει θα ταξιδέψουν με αποκλειστική ευθύνη τους.