ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GAME IS NEVER OVER 2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «CAPRICE Game is Never Over 2021»

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής E.I. Παπαδόπουλος Α.Ε» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο - Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Γαλάτσι-Αττικής, οδός Μαυρογένους αρ.6, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «Caprice Game is Never Over 2021» στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «Caprice» της Εταιρείας.
Ο Διαγωνισμός αφορά στις συσκευασίες των προϊόντων «Caprice (115γρ., 2x115γρ.,250γρ., 400γρ.), Caprice Dark, Caprice Vanilla & Caprice Cappuccino», που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας, με αυτοκόλλητη ετικέτα (στο εξής «sticker»): «κάθε εβδομάδα Playstation 5 και πολλά δώρα», καλούμενες στο εξής «τα Προϊόντα».

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός Caprice Game is Never Over 2021 θα διαρκέσει από την 01/02/2021 (και ώρα Ελλάδος 00:01) μέχρι και την 27/06/2021 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

Η υποβολή συμμετοχών για την κλήρωση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις ομάδες του Caprice Gaming Team θα διαρκέσει από την 01/02/2021 (και ώρα Ελλάδος 00:01 π.μ) μέχρι και την 23/05/2021 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εβδομαδιαίες κληρώσεις του διαγωνισμού Caprice Game Is Never Over 2021 & στην μεγάλη κλήρωση για το Caprice Gaming Team έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και 4WiseMonkeys καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

4. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.capricefeeltheroll.gr.
Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.


Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Caprice Game is Never Over 2021» έχει ως εξής:

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα βρίσκει στη συσκευασία των Προϊόντων, που έχει την ένδειξη: «κάθε εβδομάδα Playstation 5 και πολλά δώρα», έναν κωδικό, που θα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια (την οποία θα πρέπει να ξύσει) μέσα στο ανοιγόμενο αυτοκόλλητο που είναι τοποθετημένο στις συσκευασίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μπει στον ιστότοπο www.capricefeeltheroll.gr, να επιλέξει την επιλογή «Πάρε Μέρος» και στη συνέχεια να επιλέξει «Βάλε Κωδικό»

Α) Εάν είναι νέος χρήστης , θα πρέπει να επιλέξει την επιλογή «Εγγραφή» και στη συνέχεια θα του ζητηθεί να δημιουργήσει ένα προφίλ (account profile) συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει:

1) όνομα

2) επίθετο

3) κινητό τηλέφωνο

4) διεύθυνση email

5) να επιβεβαιώσει το email

6) να δημιουργήσει password

7) να επιβεβαιώσει το password

8) να επιλέξει το Πλαίσιο Ελέγχου που συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο:
Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου, ο συμμετέχων συναινεί πως τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία και τους συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό της, σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

Ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η Εταιρεία του έχει αποστείλει ένα ενημερωτικό email στο οποίο περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που χορήγησε. Η επιβεβαίωση του email του, είναι βασική προϋπόθεση για την δημιουργία του λογαριασμού του (account) με σκοπό τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
Επιλέγοντας τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο email που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συμμετέχοντα, πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού, και ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη με το πεδίο καταχώρησης του κωδικού με τον οποίο θα συμμετάσχει στον λογαριασμό.
Με τη δημιουργία του λογαριασμού (account), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα κάθε φορά που εισέρχεται σ' αυτόν να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή να καταχωρήσει μια νέα συμμετοχή, να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που ο ίδιος έχει δηλώσει ώστε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, να τροποποιεί τα δεδομένα του κατά βούληση, να ενημερώνεται για το ιστορικό καταχώρησης συμμετοχών του και να ζητάει την μεταφορά των δεδομένων του σε τρίτα μέρη.

Β) Εάν είναι παλαιός χρήστης μπορεί να εισέλθει στον λογαριασμό που έχει ήδη δημιουργήσει, επιλέγοντας «Σύνδεση» και στη συνέχεια συμπληρώνοντας τα πεδία με τα παρακάτω στοιχεία που είχε δηλώσει όταν δημιούργησε τον λογαριασμό του

1) το email και

2)τον κωδικό του (password).

Στην συνέχεια, ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει τον άνω κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο και να επιλέξει την επιλογή «υποβολή». Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων και του κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του, ότι η καταχώρηση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει δηλώνοντας συμμετοχή στην κλήρωση για την ομάδα του Caprice Gaming Team επιλέγοντας την επιλογή «Θέλω να συνεχίσω». Στη συνέχεια ο συμμετέχων θα πρέπει να δει 3 videos που βρίσκονται στο website και να απαντήσει σωστά στις 3 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μόλις ο συμμετέχων απαντήσει σωστά και στις 3 ερωτήσεις θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του, ότι η υποβολή της συμμετοχής του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί την συμμετοχή του στο Facebook προκειμένου να κερδίσει αυτόματα μία επιπλέον συμμετοχή για την εβδομαδιαία κλήρωση του PlayStation 5.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων αποφασίσει να μην προχωρήσει στην παράλληλη κλήρωση για την συμμετοχή στο Caprice Gaming Team, επιλέγοντας «όχι, ευχαριστώ» θα του δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί την συμμετοχή του στο Facebook προκειμένου να κερδίσει αυτόματα μία επιπλέον συμμετοχή ή να συνεχίσει καταχωρώντας νέο κωδικό επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή.

Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Κάθε κωδικός ισοδυναμεί με μία συμμετοχή για κάθε εβδομαδιαία κλήρωση και σε περίπτωση που το επιθυμεί ο συμμετέχων (ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία), με μία υποψηφιότητα για την κλήρωση του Caprice Gaming Team.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, μπορεί και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρεία (τηλ. επικοιν. 2103482000), οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. δίνοντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail και θα του δίδεται τηλεφωνικά ένας κωδικός για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.
Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο B ανωτέρω ή μετά την τυχόν κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, τα «sticker» που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκήρυξης του Διαγωνισμού και τυχόν κωδικοί συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που χορηγήθηκαν τηλεφωνικά, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον την Εταιρεία και τη Διοργανώτρια και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.


5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Για την ανάδειξη των νικητών των εβδομαδιαίων κληρώσεων του Διαγωνισμού Caprice Game Is Never Over 2021, θα γίνουν κατά τη συνολική διάρκειά του, όπως παραπάνω αναφέρεται, 17 τυχαίες εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 170 νικητές και 170 επιλαχόντες.

Ειδικότερα, ξεκινώντας από τις 8/3/2021 και κάθε Δευτέρα, στις 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Διοργανώτριας, στο Μαρούσι, (οδός Λεωφόρος Καποδιστρίου αρ.2), τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση με όλες τις έγκυρες σύμφωνα με όσα αναφέρονται σχετικά παραπάνω (και μη διαγραφείσες, όπως παρακάτω προβλέπεται) συμμετοχές της προηγούμενης εβδομάδας. Σε περίπτωση που η Δευτέρα αντιστοιχεί σε αργία, η κλήρωση θα μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Συγκεκριμένα οι εβδομαδιαίες κληρώσεις του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:

Κλήρωση   Χρονική περίοδος            Ημερομηνία Κλήρωσης
1η           01/02/2021 – 07/03/2021  08/03/2021
2η           08/03/2021 – 14/03/2021  15/03/2021
3η           15/03/2021 – 21/03/2021  22/03/2021
4η           22/03/2021 – 28/03/2021  29/03/2021
5η           29/03/2021 – 04/04/2021  05/04/2021
6η           05/04/2021 – 11/04/2021  12/04/2021
7η           12/04/2021 – 18/04/2021  19/04/2021
8η           19/04/2021 – 25/04/2021  26/04/2021
9η           26/04/2021 – 02/05/2021  04/05/2021
10η         03/05/2021 – 09/05/2021  10/05/2021
11η        10/05/2021 – 16/05/2021  17/05/2021
12η        17/05/2021 – 23/05/2021  24/05/2021
13η        24/05/2021 – 30/05/2021  31/05/2021
14η        31/05/2021 – 06/06/2021  07/06/2021
15η        07/06/2021 – 13/06/2021  14/06/2021
16η        14/06/2021 – 20/06/2021  21/06/2021
17η        21/06/2021 – 27/06/2021  28/06/2021


Οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.capricefeeltheroll.gr/gameisneverover/winners.
Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα www.capricefeeltheroll.gr/gameisneverover, η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί είτε με e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους. Ειδικότερα, θα ζητείται η διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά το δώρο τους καθώς και η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Παραλαβής και Αποδοχής του δώρου τους. Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του e-mail ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

Για την ανάδειξη των νικητών που θα συμμετέχουν στην Caprice Gaming Team και θα διεκδικήσουν το μεγάλο δώρο, θα πραγματοποιηθεί τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση, ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, στα γραφεία της διοργανώτριας, στο Μαρούσι, (οδός Λεωφόρος Καποδιστρίου αρ.2), στις 24/05/2021 στις 15:00 και θα επιλεχθούν 8 νικητές και 8 αναπληρωματικοί για την Caprice Gaming Team. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα στις 19:00 στη σελίδα capricefeeltheroll.gr/gameisneverover/winners. Εντός μίας (1) εργάσιμης από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα www.capricefeeltheroll.gr/gameisneverover/winners, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει είτε με e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν για την οριστικοποίηση της συμμετοχής τους στις ομάδες του Caprice Gaming Team. Ειδικότερα, θα ζητείται η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Αποδοχής των προϋποθέσεων Συμμέτοχης του στην Caprice Gaming Team η οποία προϋποθέτει: 1) τη συμμετοχή του μέσω online παρουσίας στον μεγάλο τελικό της Caprice Gaming Team, 2) να έχει στην κατοχή του κονσόλα Sony PlayStation 4, 3) να έχει πρόσβαση στο internet, 4) το να είναι ενήλικος και 5) την συναίνεση του για να προβληθεί στα επικοινωνιακά υλικά της καμπάνιας. Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την αποστολή του e-mail ή/και της τηλεφωνικής επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

Η ανάδειξη του μεγάλου νικητή που θα κερδίσει ένα Sony PlayStation 5 θα γίνει στον μεγάλο online τελικό της Caprice Gaming Team. Συγκεκριμένα, η ροή του τελικού θα είναι η ακόλουθη:
Τα 8 μέλη της ομάδας θα διαγωνιστούν μεταξύ τους στον μεγάλο online τελικό, κατά τον οποίο θα παίξουν την ίδια μέρα από τον χώρο τους 3 διαφορετικά παιχνίδια PlayStation: FIFA21, NBA2K21, Gran Turismo.
Πιο συγκεκριμένα:
• Θα παίξουν έναν αγώνα FIFA21. Ανάλογα με το αποτέλεσμα (νίκη, ήττα, ισοπαλία) και τις επιδόσεις τους στον αγώνα (γκολ υπέρ, γκολ κατά) θα δημιουργηθεί η κατάταξη για το FIFA21 (θέσεις 1-8).
• Στη συνέχεια θα παίξουν έναν αγώνα NBA2K21. Ανάλογα με το αποτέλεσμα (νίκη, ήττα, ισοπαλία) και τις επιδόσεις τους στον αγώνα (πόντοι υπέρ, πόντοι κατά) θα δημιουργηθεί η κατάταξη για το NBA2K21 (θέσεις 1-8).
• Στο τέλος, θα παίξουν έναν αγώνα Gran Turismo. Ανάλογα με τις επιδόσεις τους στον αγώνα (χρόνος τερματισμού) θα δημιουργηθεί η κατάταξη για το Gran Turismo (θέσεις 1-8).

Σε κάθε παιχνίδι η εκάστοτε θέση αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους βαθμούς:
1η θέση: 10 βαθμοί
2η θέση: 8 βαθμοί
3η θέση: 6 βαθμοί
4η θέση: 5 βαθμοί
5η θέση: 4 βαθμοί
6η θέση: 3 βαθμοί
7η θέση: 2 βαθμοί
8η θέση: 1 βαθμοί
Οι βαθμοί κι από τα 3 παιχνίδια θα προστίθενται μετά από κάθε παιχνίδι δημιουργώντας τη συνολική βαθμολογία των μελών της Caprice Gaming Team και την τελική τους κατάταξη.
Για παράδειγμα, αν ένα μέλος της ομάδας αναδειχθεί 3ος στο FIFA21 θα λάβει 6 βαθμούς, αν αναδειχθεί 5ος στο NBA2K21 θα λάβει 4 βαθμούς και αν αναδειχθεί 1ος στο Gran Turismo θα λάβει 10 βαθμούς. Η συνολική βαθμολογία του μέλους αυτού θα είναι 20 βαθμοί. Ανάλογα με τις επιδόσεις και των υπολοίπων θα λάβει τη θέση του στην τελική κατάταξη.
Τα 8 μέλη της Caprice Gaming Team θα λάβουν ως δώρο για τη συμμετοχή τους στον μεγάλο online τελικό τα παρακάτω:
o 1 3μηνη συνδρομή PS Plus (για να συνδεθούν online για τον μεγάλο τελικό)
o 1 FIFA21 για PlayStation 4 (για να παίξουν στον τελικό)
o 1 NBA2K21 για PlayStation 4 (για να παίξουν στον τελικό)
o 1 Gran Turismo για PlayStation 4 (για να παίξουν στο τελικό
o 1 t-shirt Caprice (για περισσότερο στιλ)
o 1 κιβώτιο Caprice 250g (για περισσότερη απόλαυση)
o 1 web camera (για να καταγράψουν τον μεγάλο online τελικό)
o 1 usb stick (για να αποθηκεύσουν τα παιχνίδια του τελικού)
Το μέλος που θα έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς και θα είναι πρώτο στην τελική κατάταξη, θα είναι κι ο μεγάλος νικητής που θα κερδίσει το PlayStation 5!


6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού Caprice Game is Never Over 2021 που θα δίνονται μέσω των εβδομαδιαίων κληρώσεων είναι τα παρακάτω:
• 17 Sony PlayStation 5 (1 νικητής από κάθε κλήρωση, ο πρώτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 17 Pulse 3D Wireless Headset (1 νικητής από κάθε κλήρωση, ο δεύτερος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 34 ΚΑΡΤΕΣ PS STORE ΑΞΙΑΣ 50 ΕΥΡΩ (2 νικητές από κάθε κλήρωση, ο τρίτος και ο τέταρτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 34 3μηνες συνδρομές Sony PlayStation Plus (2 νικητές από κάθε κλήρωση, ο πέμπτος και ο έκτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 68 κιβώτια Caprice των 250γρ. (4 νικητές από κάθε κλήρωση, ο έβδομος, ο όγδοος, ο ένατος και ο δέκατος που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)

Ο νικητής του δώρου Sony PlayStation 5 από την εκάστοτε κλήρωση έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών για τα υπόλοιπα δώρα, πλην του δώρου Sony PlayStation 5, στις επόμενες κληρώσεις.

Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

Oι 8 τυχεροί που θα κληρωθούν για να συμμετάσχουν στην Caprice Gaming Team θα έχουν την ευκαιρία:

- Να γνωρίσουν online τον PanosDent και τον Φάνη Λαμπρόπουλο
- Να συμμετάσχουν στον μεγάλο online τελικό προκειμένου να διεκδικήσουν το μεγάλο δώρο
- Να αποκτήσουν το νέο FIFA 21, το NBA2K21 και το Gran Turismo μαζί με μία 3μηνη συνδρομή Sony PlayStation Plus, την εμφάνιση (branded tshirt) τους για τον μεγάλο τελικό, 1 φορητή κάμερα για την καταγραφή του τελικού καθώς και 1 κιβώτιο Caprice 250γρ.

Oι νικητές της κλήρωσης της Caprice Gaming Team, για να κατοχυρώσουν το δώρο τους θα πρέπει πρώτα να υπογράψουν τη δήλωση αποδοχής δώρου και να δεσμευτούν ότι θα συμμετέχουν διαδικτυακά στον μεγάλο τελικό, ενώ παράλληλα παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης του ονόματος τους στην εταιρεία Παπαδοπούλου για την επικοινωνία του μεγάλου τελικού.


Το μεγάλο δώρο του τελικού Caprice Gaming Team FIFA 20 Tournament είναι το παρακάτω:
- Ένα (1) Sony PlayStation 5

Η ευθύνη του Διοργανωτή και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο Νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Εταιρειών παύει να υφίσταται. Οι Εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.


7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, μόνον κατόπιν της ρητής γραπτής συναίνεσής τους, (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο) – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές, με SMS κ.λπ., μόνον κατόπιν της ρητής γραπτής συναίνεσής του, (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στα σχετικά πεδία). Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες.
Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.
Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλα τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού, επιλέγοντας την επιλογή «διαγραφή account». Επιλέγοντας την συγκεκριμένη επιλογή, διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένης και της/των συμμετοχής/ων του στο Διαγωνισμό. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Διεύθυνση), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

 

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας, των ‘Ορων χρήσης της ιστοσελίδας www.capricefeeltheroll.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.
Ο κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που μας χορηγεί, μέσω της δημιουργίας λογαριασμού (account), τα οποία (δεδομένα) δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε ή ακόμα και να διαγράψει στο σύνολο τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι κατά τη διαγραφή του λογαριασμού του διαγράφονται αυτόματα και όλες οι συμμετοχές του στον διαγωνισμό και εξαιρείται από το δικαίωμα κλήρωσης για τη διεκδίκηση των δώρων.

 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.capricefeeltheroll.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.


10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το www.capricefeeltheroll.gr.
Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.