ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Προοίμιο

Ο όρος «ιστοσελίδα» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες οι οποίες ανήκουν στην Εταιρία «Ε.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. BIOMHXANIA ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», στο παρόν αναφερόμενη ως «εμείς», «μας», «εμάς». Ο όρος «υπηρεσίες» σημαίνει όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα μας. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναφερόμαστε σε εσάς χρησιμοποιώντας τους όρους «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς», «σας», «εσάς».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ενδέχεται να καταχωρείτε Προσωπικά σας Δεδομένα.

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το Απόρρητο των Προσωπικών σας Δεδομένων, και να χρησιμοποιούμε μόνο στοιχεία που συλλέγονται νόμιμα από εσάς. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας από πλευράς σας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εξηγεί ποια στοιχεία συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και / ή μοιραζόμαστε, το για ποιο σκοπό τα συλλέγουμε και πώς αυτά αποθηκεύονται. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι η παρούσα συμφωνία ισχύει μόνο για στοιχεία που συλλέγονται από την ιστοσελίδα και όχι για στοιχεία που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα. Παρακαλούμε διαβάστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά για να καταλάβετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και πώς τα διαχειριζόμαστε.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (679/2016) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016) και την εφαρμοστική αυτού ελληνική νομοθεσία.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιλαμβάνει :
• Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και πώς
• Τι ισχύει για τα cookies
• Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα
• Σε ποιόν θα κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
• Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
• Για πόσο χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
• Υποχρέωση Ρητής Συγκατάθεσης για προωθητικές ενέργειες
• Προστατεύοντας τα Προσωπικά σας Δεδομένα
• Γιατί συνδεόμαστε με άλλες ιστοσελίδες/ μέσα επικοινωνίας
• Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
• Πώς επικοινωνείτε μαζί μας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων

Επιτρεπόμενη Ηλικία Χρηστών: Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται θα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών θα πρέπει να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Εκείνοι οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα, οφείλουν να προστατεύουν τους ανηλίκους από το να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ιστοσελίδες οι οποίες απευθύνονται σε ενηλίκους και προς τούτο είναι οι μόνοι υπεύθυνοι.


Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και πώς

Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα που να σας αφορούν με την εγγραφή ή την συνδρομή σας σε μία από τις υπηρεσίες μας και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έρχεστε σε επαφή μαζί μας, όπως με μέσα επικοινωνίας, σχολιάζοντας σε ιστολόγια, αναρτήσεις ή άρθρα που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας, λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς ή σε ειδικές προσφορές, με εγγραφή στις ειδικές προσφορές ή άλλες ενημερώσεις, συμμετέχοντας σε ομάδες ερευνών ή συμπληρώνοντας έρευνες. Θα πρέπει να παράσχετε ξεχωριστά ρητή συγκατάθεση, ώστε να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες με τον τρόπο που σας υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση.

Δηλώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας είναι σύμφωνη με την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων και ως εκ τούτου συλλέγουμε πληροφορίες κατά το ελάχιστο δυνατό έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις υπηρεσίες.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε και διατηρούμε σε σχέση με εσάς, δύναται να συμπεριλαμβάνουν το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση IP, κριτήρια αναζήτησης, απαντήσεις σε ομάδες ερευνών και έρευνες, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (όπως Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ή Safari), οι φορές που είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και για πόσο χρόνο, το URL αναφοράς σας (η ιστοσελίδα από την οποία προέρχεστε για να φθάσετε στην ιστοσελίδα μας), cell IDs (αυτά αποτελούν τα μοναδικά αναγνωριστικά των πύργων τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από το κινητό σας τηλέφωνο όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες με βάση τη θέση του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας σας) και περαιτέρω υπηρεσίες με βάση τη θέση (π.χ. μετρήσεις GPS), τον πάροχο υπηρεσίας διαδικτύου (internet) ή το δίκτυο της τηλεφωνικής σας υπηρεσίας, το περιεχόμενο που μοιράζεστε με εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία κωδικού πρόσβασης, απαντήσεις σε ερωτήματα ασφαλείας και οποιεσδήποτε άλλα στοιχεία ενδέχεται να μας παράσχετε.

Επιπλέον, συλλέγουμε στοιχεία τα οποία δεν προορίζονται να συσχετιστούν ή να ταυτοποιηθούν με τα άτομα που αφορούν, αλλά που η φύση τους είναι τέτοια ώστε, μέσω επεξεργασίας και συσχετισμού με δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη, επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Αυτή η κατηγορία των δεδομένων συμπεριλαμβάνει διευθύνσεις IP ή domain names υπολογιστών χρηστών που συνδέονται στο διαδίκτυο, URI (Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων) πηγών που έχουν αναζητηθεί, την ώρα αναζήτησης, τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για να τεθεί η αναζήτηση στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, λάθος, κλπ) και άλλες παραμέτρους που αφορούν στην λειτουργία του συστήματος και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Αυτά τα δεδομένα χρειάζονται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών για τη χρήση της σελίδας και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και διαγράφονται αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η επεξεργασία. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προς εξακρίβωση ευθύνης σε περίπτωση υποθετικού ηλεκτρονικού εγκλήματος κατά της ιστοσελίδας.

Ενδέχεται επιπλέον να συλλέγουμε δεδομένα σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως τον χρόνο που έχετε πρόσβαση σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και τη διάρκεια κατά την οποία βρίσκεστε σε αυτήν, την ιστοσελίδα που βρισκόσαστε πριν περιέλθετε σε κάποια υπηρεσία ή την ιστοσελίδα που θα μεταβείτε μετά από κάποια υπηρεσία, επιλογές και διαλογές που πραγματοποιείτε και προτιμήσεις που θέτετε όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία, καθώς και οποιαδήποτε δεδομένα συμπληρώνετε όταν αξιολογείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Δεν συλλέγουμε στοιχεία σε σχέση με το πού ακριβώς βρίσκεστε, παρά μόνο για τη θέση σας κατά προσέγγιση (συνήθως όχι πιο συγκεκριμένα από την πόλη) που δύναται να καθοριστεί από την διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου). Ενδέχεται να συλλέξουμε την διεύθυνση IP (Πρωτόκολλο Διαδικτύου) σας προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να διαγιγνώσκουμε λάθη του διακομιστή μας και να διαχειριζόμαστε την ιστοσελίδα μας. Η διεύθυνση IP είναι ο αριθμός που παρέχεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο.


Τι ισχύει για τα cookies

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε, και προωθούμε τις Υπηρεσίες μας. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε στοιχεία σας που εμπίπτουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που έχουν σταλεί από εμάς στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή σας, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies μας βοηθούν να θυμηθούμε ποιος είστε και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τις επισκέψεις σας. Μπορούν να βοηθήσουν στην παράθεση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας. Η χρήση ενημερωτικών cookies (τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης κλείνει) είναι αυστηρώς περιορισμένη στο να μεταφέρει ενημερωτικά αναγνωριστικά (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς προερχόμενους από τον διακομιστή) που είναι αναγκαία ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν σε περιπτώσεις όπως στο να θυμηθείτε ξανά το όνομα χρήστη σας για την επόμενη επίσκεψη, στο να καταλάβουμε πώς επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας, στο να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει αυτών των πληροφοριών και στο να μην επιτρέπουμε την απόκτηση των προσωπικών σας αναγνωριστικών δεδομένων από τρίτους. Μπορείτε να προγραμματίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην δέχεται cookies, αλλά αυτό δύναται να περιορίσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο τα cookies που εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας της Ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι αναγκαία για την εμφάνιση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της Ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική μας σε σχέση με τα Cookies.


Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Δεσμευόμαστε πως όποτε μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο περί απορρήτου, και για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική.

Εάν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες μας, εγγράφεστε, περιεργάζεστε ή αλλάζετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, καταγράφουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς, και κυρίως για:

(i) να σας παρέχουμε το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο
(ii) να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο και υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες
(iii) να διαχειριζόμαστε τον Λογαριασμό σας και να μπορούμε να επιβεβαιώνουμε και να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ακριβή
(iv) να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες και να χειριζόμαστε παράπονα, σχόλια ή προβλήματα που δύναται να έχετε σε σχέση με τη χρήση σας των παρεχόμενων υπηρεσιών
(v) με τη ρητή συγκατάθεσή σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες ή πληροφορίες οι οποίες θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή για να βελτιστοποιηθούν οι μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας (πιθανά σύμφωνα με τις δηλωθείσες προτιμήσεις σας)
(vi) με τη ρητή συγκατάθεσή σας, να συμμετέχετε σε διαγωνισμό
(vii) με την ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (Newsletters) και πληροφορίες για εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, όπως επίσης και για λόγους στατιστικούς, δημοσκόπησης και έρευνας
(viii) οικονομικούς/φορολογικούς ελέγχους ή αναφορές ή τιμολόγηση προϊόντων αν ποτέ χρειαστεί
(ix) ασφαλιστικές καλύψεις, εκπαιδευτικούς σκοπούς, διοικητικούς και νομικούς σκοπούς,
(x) ό,τι απαιτείται από το νόμο ή σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών
(xi) να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να ερευνούμε παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις τυχόν συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και εμάς και απειλές στην ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών
(xii) οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις παρατίθενται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας.

Εξατομίκευση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και στόχευση διαφημίσεων : Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για να διαμορφώνουμε μια εικόνα επί των ενδιαφερόντων σας. Ενδέχεται τότε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε ότι όταν σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα και όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας, δεν χάνετε προσφορές και πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Σχόλια και απόψεις που έχουν καταχωρηθεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας : Εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα σχόλιο ή μια άποψή σας σε κάποιο ιστολόγιο ή άρθρο που παρουσιάζεται στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, ενδέχεται (χωρίς όμως να υποχρεούμαστε) να δημοσιεύουμε το σχόλιο διαδικτυακά ή εκτός δικτύου προκειμένου να διαφημίσουμε τις ενέργειες και υπηρεσίες μας. Θα μπορούμε να συλλέξουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομά σας ή το όνομα χρήστη που θα απεικονίζονται δίπλα από το σχόλιό σας και να τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με το σχόλιό σας ή να τα δημοσιεύσουμε μετά από ξεχωριστή σας συγκατάθεση.

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας : Όταν κάνετε περιήγηση στις ιστοσελίδες μας, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας μέσω κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, την εταιρεία προέλευσης και το μοντέλο της συσκευής τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας και λεπτομέρειες του δικτυακού κέντρου, και θα συνδέσουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Θα αποθηκεύσουμε τη γλώσσα της συσκευής σας, τη γλώσσα των εφαρμογών και τη χώρα. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μέσω των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να διαχειριζόμαστε την υπηρεσία μας μέσω κινητού τηλεφώνου.

Άμεσο Marketing (Direct Marketing): Για πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαμε να σας προωθήσουμε προϊόντα, παρακαλώ διαβάστε την ενότητα με τίτλο «Υποχρέωση ρητής συγκατάθεσης για προωθητικές ενέργειες».

Δημοσκοπήσεις πελατών : Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε για την γνώμη σας σε σχέση με της υπηρεσίες μας και για τους διαγωνισμούς στους οποίους έχετε δηλώσει συμμετοχή. Όταν πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς ή δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τα συγκεκριμένα cookies με την απάντησή σας.

Γι’ αυτούς τους σκοπούς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς που απαριθμούνται στην ενότητα με τίτλο «σε ποιον θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα».


Σε ποιον θα κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στοιχεία, όπως συζητείται κατωτέρω, αλλά δεν θα τα πωλήσουμε σε διαφημιστές ή τρίτα μέρη. Προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα στοιχεία σας, χρειάζεται να μας παράσχετε την ρητή συγκατάθεσή σας με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα μας.

Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια μας, τηρουμένων πάντοτε των υποχρεώσεων της εταιρίας μας από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016) και τη εφαρμοστικής αυτού ελληνικής νομοθεσίας, σε περιπτώσεις που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

(i) τρίτους εξωτερικούς μας συνεργάτες, ήτοι συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρίες, για να διαφημιστούν τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες ή προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων σε εσάς όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες και διαδικτυακές υπηρεσίες δικές μας ή τρίτων
(ii) άλλα συγκεκριμένα αξιόπιστα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, διαφημιστικές εταιρίες, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών και ΙΤ, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών) που μας βοηθούν να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και να προωθούμε τις υπηρεσίες μας

Τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας μόνο για να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και θα παραμένουν υπεύθυνα για τον τρόπο που χειρίζονται τα στοιχεία σας βάσει δικών μας οδηγιών.

Νόμος & Τάξη. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη σε περίπτωση που είναι ευλόγως απαραίτητο, όπως: (α) σε περίπτωση που ζητηθεί από το Νόμο, με δικαστική εντολή ή απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, κρατική, νομική, αστυνομική, διοικητική, ή κανονιστική Αρχή, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους (β) για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε άτομο από θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, (γ) για να αποτρέψουμε απάτη ή καταστρατήγηση δικαιωμάτων των χρηστών μας, ή (δ) για έννομη προάσπιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.


Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα δεδομένα που μας παρέχετε βρίσκονται αποθηκευμένα στους υπολογιστές μας και / ή σε διακομιστές τρίτων παρόχων υπηρεσιών που δύναται να ορίσουμε για τη διαχείριση και τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

Στοιχεία επίσης αποθηκεύονται τοπικά στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς επεξεργάζονται από ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που απαιτείται να μεταφέρουμε, αποθηκεύσουμε και επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας εκτός ΕΟΧ, θα ζητάμε τη συγκατάθεσή σας.

Η εταιρεία εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, διατηρώντας μάλιστα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Παρέχοντας σε εμάς Προσωπικά Δεδομένα, αναγνωρίζετε ότι, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη τα οποία λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.


Για πόσο χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή τους, και για μέγιστη περίοδο έως πέντε (5) χρόνια. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαγραφούν. Επίσης εάν κατόπιν έγγραφου αιτήματος από εσάς, αποστέλλοντας ένα σχετικό email στο privacy@papadopoulou.gr, μας το ζητήσετε θα διαγράψουμε ή καταστρέψουμε οτιδήποτε Προσωπικά Δεδομένα μας έχετε παράσχει. Αλλά παρακαλούμε σημειώστε : (1) ότι μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αδράνειας ενώ διαγράφονται αυτά τα στοιχεία από τους διακομιστές μας και τις βάσεις δεδομένων μας, και (2) ενδέχεται να διατηρήσουμε όσα από αυτά τα στοιχεία είναι αναγκαία για να είμαστε σύμφωνοι με τις νομικές υποχρεώσεις μας, προς επίλυση νομικών διαφορών ή για να εφαρμόσουμε ισχύουσες συμβάσεις μας. Έχετε υπόψη σας, ότι ακολουθούμε την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων, και επομένως, ζητάμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε στο ελάχιστο δυνατό προσωπικά στοιχεία, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αδιάκοπα.


Υποχρέωση ρητής συγκατάθεσης για προωθητικές ενέργειες/ ενημερώσεις

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις (newsletters) ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, για οποία θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, γραπτού μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου και / ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά πιθανά συμπεριλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα, άρθρα, ειδικές προσφορές, διαγωνισμούς, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, και διαφημιστικές/ προωθητικές ενέργειες προϊόντων.

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων και ακολουθεί αυστηρή πολιτική περί λήψης ρητής συγκατάθεσης ως προς τη λήψη τέτοιου είδους ενημερώσεων.

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία για προώθηση προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να διαγραφείτε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή ενημέρωση στην οποία έχετε εγγραφεί. Οποτεδήποτε λάβετε άμεση προώθηση προϊόντων από εμάς, θα σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να διαγραφείτε. Εναλλακτικά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ως προς τη λήψη newsletters ή ως προς την ενημέρωση διαφημιστικών/ προωθητικών ενεργειών μέσω σχετικής λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή αποστέλλοντας email σε εμάς στο privacy@papadopoulou.gr.


Προστατεύοντας τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Θα δείξουμε εύλογη φροντίδα ώστε να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο των στοιχείων που μας έχετε παράσχει. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία και μέσα ασφάλειας τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σε σχέση με εσάς. Επίσης ακολουθούμε τις διαδικασίες ασφάλειας που απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου, οι οποίοι καλύπτουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποδέσμευση οποιωνδήποτε στοιχείων μας έχετε παράσχει καθώς και μέτρα σχεδιασμένα ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση.

Έχετε υπόψη σας, ότι όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) κωδικό που να σας δίνει την δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία των παρεχόμενων υπηρεσιών, είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για να διατηρήσετε τον κωδικό απόρρητο. Εάν ο κωδικός έχει κλαπεί ή άλλως ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί κακοβούλως, είναι δικής σας η ευθύνη να μας ενημερώσετε άμεσα για περαιτέρω ενέργεια.


Γιατί συνδεόμαστε σε άλλες ιστοσελίδες και μέσα επικοινωνίας

Οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοσελίδες που ανήκουν σε ή/και λειτουργούν υπό άλλους οργανισμούς. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και cookies, και σας επισημαίνουμε να τις διαβάσετε. Δεν ελέγχουμε ούτε εγκρίνουμε οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε στοιχεία, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες βρίσκονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή για τις πολιτικές απορρήτου που ακολουθούν.

Εάν μας ακολουθήσετε ή έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω κάποιας από τις σελίδες μας σε πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών, όπως το Instagram, το Facebook, το Twitter, το Pinterest, και το Youtube τα στοιχεία που θα παράσχετε θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους, καθώς και στην παρούσα πολιτική απορρήτου.


Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό και θα δημοσιοποιούμε την πιο πρόσφατη εκδοχή της στην ιστοσελίδα μας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει αποκλειστικά μόλις η επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα. Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας, ώστε να είστε ενήμεροι για όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Εάν κάποια αναθεώρηση μειώνει ή μεταβάλει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, θα σας ενημερώσουμε και ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρεχόμενες συγκαταθέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν λάβει χώρα η συμμετάσχουμε σε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση των περιουσιακών μας στοιχείων, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβαστούν ως μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας. Θα σας ενημερώσουμε (για παράδειγμα, μέσω μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας) για κάθε τέτοια συμφωνία και θα σας παραθέσουμε τις επιλογές κατά περίπτωση. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρασχεθείσες συγκαταθέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.


Πώς επικοινωνείτε μαζί μας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων

Δικαιούστε να γνωρίζετε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Για να ζητήσετε αντίγραφό τους, διορθώσεις, διαγραφή τους ή για οποιαδήποτε ερώτηση που σχετίζεται με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3482000 ή μέσω e-mail στο privacy@papadopoulou.gr.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6475600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr